fbpx

Pandemins påverkan på arbetsklimatet

I orostider vill människor ha trygghet utan att ge avkall på flexibiliteten. Många har fått smak för att arbeta hemma, som gör det möjligt att klara balansen mellan arbete och fritid på ett bättre sätt.

För många har trygghet och flexibla arbetsvillkor blivit viktigare i arbetslivet. Mycket talar för att i preferenserna har det skett ett skifte i vad människor tycker är viktigt när de väljer arbetsplats.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Balansera jobb med fritid

En trygg anställning har alltid varit viktigt, nu ser man ett uppsving av intresset för att jobba hos offentliga arbetsgivare och företag med finansiella muskler. Även flexibilitet hamnar högt på önskelistan.

Det kan handla om att många jobbar hemma i pandemin och ser fördelarna med att kunna kombinera jobb och familj på ett bättre sätt. En timmes aktivitet med barnen på eftermiddagen kan tas igen på kvällen. Med fler som arbetar hemma, kommer frågan i hur vi lyckas ersätta det spontana och sökande mötet som inte kan planeras på förhand, samt hur vi kan överkomma den försämrade problemlösningsförmågan som kan komma med ”alltför effektiva” digitala möten.

Vi har haft många diskussioner med våra kunder om just distansledarskap, vilket är en knivig fråga. Vad vi kan se är att för chefer blir det  allt viktigare med flexibilitet och det personliga ständiga lärandet. Tydligt är att ledare behöver vara allt mer närvarande vid datorn. Nya hjälpmedel dyker ständigt upp och det gäller att inte vara rädd för att testa nytt och utmana sina gamla färdigheter

Trygg kompetens

Unga lyfter fram trygghet som viktigt, liksom att ha en stor flexibilitet kring arbetsvillkor. Individuell utveckling som kompetensutveckling och livslångt lärande värderas också högt.

I detta finns ingen motsättning mellan trygghet och flexibilitet. Om trygghet tidigare var förknippat med LAS, lagen om anställningsskydd, så ligger tryggheten i dag mer i den egna kompetensen. Vad gäller 90-talisterna så ser de gärna ett system där man kan utvecklas genom hela arbetslivet, då de i högre utsträckning än den äldre generationen ser att de kommer ha många olika arbetsgivare genom åren, och kanske också olika karriärer. Att växla karriär kan bli vanligare när vi ska jobba allt längre upp i åldrarna i takt med höjd pensionsålder.

Vid pennan/ Nils-Gösta, VD på Aktivt Ledarskap

LEDARSKAPSTIPS

Få tips som du kan applicera i din vardag för att utveckla din personliga & affärsmässiga ledarskap.

Kroppsspråkets betydelse Har du hört myten ”Bara 7% av vår kommunikation sker i ord”? Fel, Fel, Fel. Låt oss skina lite ljus på hur det egentligen ligger till! Kroppsspråket och …

Utmanade men spännande att leda andra ledare Generellt brukar de flesta tycka att det är lättare att leda andra ledare. Kanske inte så konstigt då förståelsen är större när alla …

4 tips för att öka engagemanget på jobbet Det är inte helt lätt att hitta engagemang och passion på jobbet men det finns mycket att vinna på att ha entusiastiska kollegor. Engagerade …

Agera förebild & delegera som ledare till andra ledare Distansen i förhållande till medarbetare gör det ännu viktigare att du är en god förebild. Om er standarddator är PC så …

KONTAKTA OSS

Shopping Basket
prenumerera nu

Få tips på hur du kan utvecklas i din roll eller som ledare.