Så minskar du stressen på jobbet

Hur har detta år påverkat din stressnivå? Många stressrelaterade sjukdomar ökar kraftigt och kvinnor mår bevisligen sämre än män. Nedan har vi listat konkreta tips på hur du som chef eller medarbetare kan minska överbelastningen på jobbet, både för dig själv och för andra.

Mår kvinnor sämre än män på jobbet?

Under starten av 2021 kom positiva resultat in av studier kring hur majoriteten av de som jobbat helt eller delvis hemifrån under pandemin upplevt minskad stress kring både vardagspussel och jobb. Kvinnor upplevde den mest positiva utvecklingen, enligt en studie från fackförbundet TCO . Samtidigt varnade forskare för att hemarbete kan bli en kvinnofälla som på sikt leder till mer stress – och andra studier visar att inom till exempel vårdyrket är stressnivåerna högre än någonsin. Hur livet efter pandemin kommer att te sig kan vi dessvärre bara spekulera kring.

Enligt aktuell forskning ökar antalet personer som blir sjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar kraftigt. Enligt statistiken mår kvinnor sämre än män – drygt två tredjedelar av de som idag är sjukskrivna på grund av stress är kvinnor. Detta gäller för både kvinnor med och utan barn, detta visar en studie från fackförbundet Jusek.

– Den vanliga föreställningen är ju att kvinnors stress i arbetslivet främst handlar om dubbelarbete, att kombinera barn, familj och jobb, men vi ser att många gånger är kvinnor utan barn mer stressade och pressade än män med barn, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek i en intervju med Sveriges Radio.

– Kvinnor upplever att kraven på dem i arbetslivet är hårdare, och att de behöver prestera mer än männen, fortsätter Lind.

De största orsakerna till stress på jobbet – oavsett kön

Oavsett om du är man eller kvinna verkar känslan av att inte räcka till vara den största anledningen till all jobbrelaterad stress. Den känslan grundar sig ofta i otydlighet och osäkerhet kring vad som förväntas av en. Flera studier visar också att kombinationen stort ansvar och liten möjlighet att påverka är en riktig stressfaktor och bidrar till höga sjuktal inom till exempel skola, vård och omsorg.

Men ta det lugnt, det finns faktiskt ljus i slutet av tunneln! Vi kan hjälpas åt att ständigt förändra och förbättra. Här listar vi några saker du som chef eller medarbetare kan göra för att minska överbelastning på ditt jobb. Prova själv och glöm inte att tipsa dina kära kollegor.

OBS! Om du jobbar med någon som verkar mycket stressad, överbelastad, trött eller nedstämd – ta det på allvar. Uppmuntra personen att söka vård. På 1177.se kan du läsa mer om skadlig stress.

9 konkreta tips för att minska stress på jobbet

1.Sätt ”hushållsarbetet” på rullande schema

Det kan låta banalt, men en studie (från University of California) visar att kvinnor – som är mer stressade än män – oftare tar på sig arbetsuppgifter som inte ligger innanför deras yrkesbeskrivning.

Saker som att städa undan efter mötet, ordna AW eller fixa blommor åt en kollega som fyller år. Ofta är det naturligt för engagerade och drivna personer att ställa upp. Men även om hen tycker att det är kul tar detta mycket tid och energi, och kan dessvärre på sikt bidra till ökad stress samt hålla tillbaka kvinnor karriärmässigt. Ytterligare forskning tyder även på att när chefen ber någon att utföra en uppgift som ligger utöver den vanliga yrkesbeskrivningen frågar hen oftast en kvinnlig medarbetare.

Du som chef har möjligheten att förändra detta. Sluta fråga efter en frivillig. Se till att dessa sysslor görs på ett rullande schema eller gör det till en del av någons arbete.

2.Arbeta med tydlig kommunikation och förväntningar

Att ni i arbetsgruppen vet vilka förväntningar ni har på varandra är ytterst viktigt. Både för medarbetare och chefer. Grunden läggs genom tydliga arbetsbeskrivningar, tydliga mål för verksamheten och de personer som jobbar tillsammans i den.

Försök att skapa en miljö där det är okej att fråga och att utmana varandra på en bra nivå. ”Vad förväntar du dig av mig i det här projektet?” eller ”Behöver du något mer av mig för att gå vidare med den här uppgiften?”

Om du eller ditt team jobbar på distans är det extra viktigt att regelbundet stämma av era förväntningar på varandra.

3.Boosta dina medarbetare

Det renaste antistress-pillret är att få positiv feedback och återkoppling på något man gjort bra.

4.En sak i taget

”Jag gillar att ha många bollar i luften” var länge den absolut vanligaste raden i jobbansökningar till alla möjliga arbetsplatser. Men omfattande neuroforskning visar att när vi gör flera saker samtidigt händer det här:

– Vi gör dubbelt så många misstag.

-Det tar längre tid att bli klar med varje uppgift.

-Vi blir hjärntrötta.

Det är alltså dags att släppa ner de där bollarna! Försök att fokuserat på en sak i taget under en viss bestämd tid.

Som ledare kan du hjälpa dina medarbetare att minska stressen genom att öåta dem fokusera på en sak i taget. Alltså; genom tydliga direktiv kring deadlines, prioriteringar och delmål.

5.Avsätt tid för att organisera

Det kan vara dränerande att inte riktigt ha koll på vad som väntar i mejlkorgen eller gömmer sig i högarna på skrivbordet. Ta dig alltid tid antingen i början eller slutet av dagen för att organisera och prioritera ditt arbete.

Kom ihåg att ”brådskande” inte är samma sak som ”viktigt”.

6.Pausa ofta

För att undvika farlig stress är regelbunden återhämtning mycket nödvändig. När det är högtryck på jobbet är det otroligt viktigt att ta små mikropauser. Ge dig själv och andra tid för att ta en ordentlig lunch, kaffe eller en liten promenad. På längre sikt handlar det om att försöka koppla bort jobbet på din lediga tid.

7.Minimera störningsmoment

Mejlen plingar till, en kollega ber om hjälp, någons telefon ringer och ringer. Öppna kontorslandskap skapar stress, och att vi ofta(re) blir avbrutna har en stor del i det. Det har arbetsmiljöforskare slagit fast. Försök att bli av med störningsmoment för både dig och medarbetare.

8.Be aldrig någon att sluta stressa

Nej, nej, nej! Detta ger nästan exakt samma effekt som att säga ”upp med hakan” när någon är väldigt ledsen. (Har någon någonsin blivit glad av det?) Att be någon att sluta stressa kan bli ännu ett krav i den växande hög som lägger sig tungt på trötta axlar. Ge istället verktyg som funkar för att minska stressen och en hjälpande hand för att avlasta din medarbetare.

9.Var omtänksam och empatisk

Ibland är det enda som behövs att någon ser, hör och bekräftar en. Att känna sig omtyckt och uppbackad på jobbet skapar positiva förutsättningar för bra samarbete och är ett högst effektivt vaccin mot alla stressrelaterade problem på jobbet.

Ta hand om dig och varandra. /Amanda

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips