5

Lektioner

All

kunskapsnivå

1 vecka

internat

Svenska

språk

UGL

 UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehåller och som skapar processen. personlig utveckling tar dig framår på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får du möjlighet att se på saker ur helt nya perspektiv. Om du sedan behåller tankesättet och din nyfikenhet har du alla förutsättningar för att bli ditt allra bästa du. Lägg där till att vår UGL-utbildning hålls i makalöst vacker och stimulerande miljö på Torekov spa hotell.

Vi på Aktivt Ledarskap har en grund tro på människan. Om vi tar vara på människans inre glöd och drivkrafter så blir hon eller han inte bara lyckligare utan även mer effektiv. Detta är precis den kännedom UGL ger, den ger en insikt i dina drivkrafter, motivation och verktyg som kan användas i vardagen för att utveckla ditt personliga ledarskap den standardiserade UGL-utbildningen finns ingen möjlighet att mäta effekten av deltagarens utveckling.

Aktivt Ledarskap har därför utvecklat ett före–under–efter-koncept som ger investeringen maximal effekt. I vår UGL utbildning kommer chef eller närmsta ledare kontaktas före utbildning, sedan åker individen i frågan på 5 dagars utbildning på Torekov spa hotell där de får utveckla sitt personliga ledarskap och njuta av god mat, vacker omgivning och spa. Efter sker en uppföljning både med närmsta chef och med deltagarna samt ett valbart coachning möte. Detta koncept skapar förutsättningar att upprätthålla nyvunna insikter och att mäta din utveckling och effekter i verksamheten. 

denna kursen kommer ge dig

vem är kursen för

Alla som i sitt arbete, leder andra människor eller arbetar i grupper på alla nivåer inom företag eller organisationer Utbildningen är även lämplig för medarbetare. Läs mer om utbildningen på försvarshögskolan .

Pris: 19 900 kr

kost/logi tillkommer: 9 100 kr

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

kursplan

Du går igenom allt material och genomför en spegelbild av dig själv samt samtal med närmaste chef för att påbörja din personliga utvecklings plan.

Utbildningen bygger på lärande genom upplevelser, där vi inledningsvis fokuserar på dig, därefter på gruppen och vidare till ledarskapet i gruppen då du tränar problemlösning i grupp, ledarskap, kommunikation och feedback. Utbildningen kommer utspelas på Torekov spa hotel måndag till fredag.

Vikten är i att efterarbetet för att applicera verktygen som har presenterats i privat eller arbetslivet. Här erbjuder Aktivt Ledarskap dig ytterligare tillägg i form av coachning eller andra utvecklings kurser.

vanliga frågor

Absolut! Denna utbildning passar alla oberoende av roll ,arbete, äldre eller kön. Alla i din grupp är främlingar, det är en viktig del i UGL så du och de andra i gruppen går in på samma plan, med samma förutsättningar. Det är en utbildning som kan genomföras ett antag gånger under en livstid då vi ständigt utvecklas och utslaget av utbildningen kommer därför alltid differera.

Du får vad du ger. Om du går in i en UGL med inställningen att vara delaktig, öppen och villig att dela med dig så kommer du uppleva något du sannolikt har nytta av inte bara som ledare utan i alla relationer med andra människor. På fem dagar upplever ni ett antal steg i en grupps utveckling och mognad som normalt sett tar lång tid, förutsatt att du och gruppen bidrar till det.

Att gå en UGL är ingen lösning på djupare personliga problem. De fem dagarnas internat är intensivt och många beskriver det som att gruppen är i sin egen värld, i en egen bubbla. Vi rekommenderar därför att du inte går UGL om du befinner dig i kraftig obalans av personliga eller sociala skäl.  Skulle du behöva bryta av något skäl får utbildningen gås om i sin helhet vid annat tillfälle.

Ja, denna kursen räknas som kompetensutveckling. När organisationer utbildar sin personal med interna eller externa parter räknas det som kompetensutveckling. Detta kan utföras utanför de permitterade arbetstimmarna. 

Ett sätt att få ut mer av UGL är att kombinera med individuell coachning. Det gör att du kan gå in i utbildningen med en klarare bild av ditt nuläge och en tydligare självbild. Efter utbildningen kan du få hjälp att själv omsätta det du lärt dig både på gruppnivå och om dig själv i din vardag. Vi på Aktivt Ledarskap erbjuder coachning till dem som önskar.

På grund av Covid-19 flukturerar tiderna. Kontakta oss för bokning och tider. 

Bra att veta inför en UGL

Få utbildningar kan jämföras med UGL. Många kallar den för en ögonöppnare och beskriver de fem dagarna som en upplevelse och utvecklingsprocess. Men Vad behöver du göra för att få ut det mesta av din upplevelse?

Coachning som tilläggstjänst​

UGL med coachning som tillägg är en kombination som skapar förutsättningar att upprätthålla nyvunna insikter och mäta din utveckling.

är du redo!