Ledarskapsutbildning UGL

UGL – utveckling av grupp och ledare är nyckeln till personliga och karriärmässiga framgångar. En kurs som utvecklar både grupp och ledare. Du som deltagare är innehållet och skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får du möjlighet att se på saker ur helt nya perspektiv. Om du sedan behåller tankesättet och din nyfikenhet har du alla förutsättningar för att bli ditt allra bästa du. Lägg där till att vår UGL-utbildning hålls i en makalöst vacker och stimulerande miljö på Torekov spahotell. Utgångspunkten i UGL är två handledare och en grupp med personer som är helt främmande för varandra.

Denna kursen kommer att ge dig

Vem passar kursen för?
Alla som i sitt arbete leder andra människor eller arbetar i grupp, på alla nivåer inom företag eller organisation. Utbildningen är även lämplig för medarbetare. Läs mer om utbildningen på försvarshögskolan.

Innehåll

Aktivt Ledarskaps nätverk

Aktivt Ledarskaps nätverk för UGL Alumni är tänkt att vara en fortsättning och utveckling av utbildningen som du gått.

Nätverkets innehåll bygger vidare på det förhållningssätt som ingår i utbildningen. Tanken är att en säsong innehåller 4 träffar, där varje möte tar upp ett område som kan vara ”konflikter”, ”feed-back” eller liknande. Samtalen inleds av att en av våra organisationskonsulter håller en presentation av frågeställningar och teorier.

Unknown 10

Kommande kurstillfällen

12jun

UGL

Torekov
28aug

UGL

Mölle
11sep

UGL

Lydinge Resort
25sep

UGL

Torekov
09okt

UGL

Lydinge Resort
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Före-Under-Efter

Unknown
number one 2

Du får ett mail med information, material och teori 3-4 veckor innan kursstart.

2
number 2 2

Genomgång av material, boka in och genomför samtal med närmaste chef, gör din spegelbild.

3
number 3 2

5 dagars internat med 8-12 andra samt 2 handledare.

4
number four

Efter utbildningen blir du inbjuden till en uppföljningsträff. Du kan även lägga till coachning i din utvecklingsplan.

Vår syn på människan och utveckling av grupp och ledare

Vi på Aktivt Ledarskap har en stark grundtro på människan. Om vi tar vara på människans inre glöd och drivkrafter så blir hen inte bara lyckligare utan även mer effektiv och framgångsrik. Detta är precis den kännedom UGL ger; UGL är en ledarskapsutbildning som ger dig insikt i dina drivkrafter och motivation. Utbildningen ger även verktyg som kan användas i vardagen för att utveckla ditt personliga ledarskap och din roll som chef.

UGL kurs hos Aktivt Ledarskap

Aktivt Ledarskap har utvecklat ett före–under–efter-koncept som ger investeringen maximal effekt. I vår UGL utbildning kommer chef eller närmsta ledare kontaktas före utbildning, därefter åker individen i fråga på 5 dagars utbildning på Torekov spa hotell där de får utveckla sitt personliga ledarskap och njuta av god mat, vacker omgivning och spa. Efter sker en uppföljning både med närmsta chef och med deltagarna samt ett valbart möte för coaching. Detta koncept skapar förutsättningar att upprätthålla nyvunna insikter och att mäta din utveckling och vilka effekter detta fått i verksamheten.

Vad är ledarskapsutbildning UGL?

UGL kurser är vanliga inom ledarskap, och fokuserar på förståelse för individens roll i gruppen, såväl som ledare och deras förhållande till gruppen. UGL – utveckling av grupp och ledare, är en känd ledarskapsutbildning som används för att utveckla individer både som medarbetare och ledare.

Idén med UGL- utveckling av grupp och ledare

Grundidén med UGL är att finna förståelse för gruppdynamiska situationer och det är av stor vikt att deltagarna inte känner varandra sedan tidigare, just för att gruppen skall kunna lösa uppgifterna utan att vara begränsade av beroendeförhållanden. UGL är ett upplevelsebaserat lärande där olika uppgifter genomförs tillsammans med andra deltagare. Övningarna är till för att utveckla både grupp och ledare. UGL utbildning är viktigt för dig som ledare eller chef, för att förstå hur gruppen du leder fungerar och samarbetar, samt hur konflikter uppstår och hur man kan lösa dem. Innehållet i kursen syftar till att i slutändan ge deltagare insikt i hur gruppen kan bli mer produktiv genom bättre samarbete, konflikthantering och kommunikation.

Grupper på arbetsplatsen

Hur vi påverkas av andra människor i olika grupper på vår arbetsplats, är en viktig insikt för den enskilda individen, såväl som för en chef eller ledare. Genom att se en grupp utvecklas fokuserat och på nära håll, kan deltagaren få viktiga insikter att ta med sig, och lära sig hur hen själv fungerar i en grupp. UGL kursen ger även insikter i hur andra människor tolkar en situation och hur de tänker och känner. Det ökar förståelsen för de vi har runt omkring oss dagligen, och är extra viktigt för dig som ledare eller chef för att du ska kunna se situationer från dina medarbetares perspektiv. Utbildningen sker under 5 dagar på en vacker plats, Torekov Spahotell, där vi samlar olika personer och genomför uppgifter tillsammans.

Fler utbildningar

12
juni
Torekov
Torekov spa hotel

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett ...

14
juni
Helsingborg
Lilla garnisonsgatan 41, 254 67 Helsingborg

Leda andra chefer

Du är ambitiös och vill göra ett ännu bättre ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler