ORG. ANPASSAT

Genom en före-under-efter process skapar vi en nuläges syn för att sedan skräddarsy ett program som passar ditt företag. Detta följs av effektmätning.

UGL

Genom denna utbildning skapar du insikt i dina egna och andras styrkor, svagheter och drivkrafter. Vi ger dig konkreta och användbara verktyg för att utvecklas.

20120704_1220

COACHNING

Coachning är ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

LKP Falsterbo Kursgård Full upplösning 44

NY SOM CHEF

Att vara ledare är en relation inte endast styre. Detta program är en personlig resa där kunskaper och färdigheter omsätts i praktiskt ledarskap.

KULTURELLT LEDARSKAP

Förbättra samarbetet med kollegor och kunder från olika kulturer genom en ökad förståelse för ditt eget och andras kulturella ramverk

achievement-agreement-arms-1068523

EFFEKT OCH TID

8 värdefulla verktyg som kommer att ge effekt, mindre stress, ökad kommunikationsförmåga, förståelse för andras agerande/beteende.

LKP Falsterbo 9

BYGG OCH LED DITT TEAM

Din ledarstil ska stämma överens med dina och organisationens värderingar. Samtidigt är det viktigt som ledare att visa både styrkor och svagheter i ledarrollen.

MEDARBETARSAMTAL

Med rätt förutsättningar, struktur och genomförande kan det individuella utvecklingssamtalet bli oerhört motiverande för medarbetaren.

Vi är ett företag som har örat mot rälsen och gör skillnad genom att vara lyhörda, enträgna och ha fokus på människor

Aktivt Ledarskap Sverige AB har sedan starten 2001 arbetat med att utveckla och utbilda företag att leva efter sina värderingar.  Det viktigaste är att förankra allt utvecklingsarbete ner till varje ledare och varje enskild medarbetare. En fungerande organisation som samarbetar mot samma mål skapar effektivitet, som leder till lönsamhet.

Nöjda kunder

Shopping Basket