2 Erfaren chef tva

Ledarskapsutbildning: Erfaren chef

Vill du ta steget mot ett mer effektivt, personligare och tryggare ledarskap som erfaren chef? Då har du kommit rätt! Denna kursen passar dig som har varit en ledare ett antal år och har många olika insikter om dig själv och din roll som chef, men vill investera i att utveckla dig själv för ett mer personligt- och affärsmässigt ledarskap.

Denna kursen kommer öka din kännedom om ditt och andras beteende/agerande, skapa trygghet i din förmåga att leda andra, utveckla ditt sätt att kommunicera samt ge dig viktiga ledarskapsverktyg för att bygga och utveckla ditt team.

Erfarna chefer har har ofta många år av ledarskap bakom sig. Kanske finns ett inrutat sätt att arbeta eller se saker på, där det finns utrymme för nya insikter och perspektiv. Utbildningen syftar till att ge nya perspektiv på ditt personliga ledarskap och din förmåga att leda andra. Utveckla ditt ledarskap med Aktivt Ledarskap, vi vill ge dig mer kunskap och nya verktyg som du kan ha nytta av i din roll som chef eller ledare. Nedan hittar du några exempel på vad vi kommer ta upp under utbildningen.

2 Erfaren chef tva

Erfarna chefer och nya perspektiv: Utveckla ditt personliga ledarskap

Som erfaren chef kan du behöva vidareutveckla ditt personliga ledarskap, då arbetsplatser ständigt förändras. Du kan plötsligt finna dig själv i en ny ledarroll med nya förutsättningar. Erfarna ledare finner snabbt sin roll i nya situationer och arbetsmiljöer, men det bör alltid finnas utrymme att utveckla ditt personliga ledarskap. Ett personligt ledarskap kännetecknas av en tydlig vision och strategi för sin egen utveckling, där en stor del är att identifiera sina styrkor och svagheter och använda dem på ett konstruktivt sätt. Det handlar om att utveckla sig själv och sitt sätt att leda andra. Utbildningen Erfaren chef hjälper dig att komma vidare efter några år som chef eller ledare, för att få mer av det du strävar efter vad gäller ditt ledarskap, men även på det personliga planet.

Kursinnehåll

Vem är kurser för?
Ledarprogrammet är ett komplett utbildningsprogram med praktiska och behovsanpassade övningar för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå. Önskvärt är att du har erfarenhet som chef eller som ledare för ett större projekt.

Innehåll

Kommande kurstillfällen

Helsingborg

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Stockholm

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Före-Under-Efter

fore under efter 1 e1704463009603

1.Du får ett mail med information, material och nulägesanalys.

2.Genomgång av material och teorier kopplade till din vardag.

3.Praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform mellan utbildningsblocken.

4.Vi mäter effekter samt coachar dig i din vidare utveckling.

Erfarna chefer och nya perspektiv: Utveckla ditt personliga ledarskap

Som erfaren chef kan du behöva vidareutveckla ditt personliga ledarskap, då arbetsplatser ständigt förändras. Du kan plötsligt finna dig själv i en ny ledarroll med nya förutsättningar. Erfarna ledare finner snabbt sin roll i nya situationer och arbetsmiljöer, men det bör alltid finnas utrymme att utveckla ditt personliga ledarskap. Ett personligt ledarskap kännetecknas av en tydlig vision och strategi för sin egen utveckling, där en stor del är att identifiera sina styrkor och svagheter och använda dem på ett konstruktivt sätt. Det handlar om att utveckla sig själv och sitt sätt att leda andra. Utbildningen Erfaren chef hjälper dig att komma vidare efter några år som chef eller ledare, för att få mer av det du strävar efter vad gäller ditt ledarskap, men även på det personliga planet.

Att leda effektiva team

Effektiva team är viktiga för att uppnå framgång inom en organisation eller ett företag. Ett effektivt team kännetecknas av en grupp individer som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. I gruppen finns en tydlig rollfördelning, och det är ledarens uppgift att se till att det skapas en god kommunikation, positiv arbetsmiljö och en gemensam strategi för att nå gruppens mål, alla vilka är viktiga beståndsdelar i ett effektivt team. Vår utbildning ger dig verktyg för att leda effektiva team, och utveckla din förmåga att motivera.

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap handlar om att anpassa sin ledarstil utifrån vad situationen kräver. I en krissituation kan en autokratisk ledarstil vara lämplig där en stark auktoritet krävs för att styra upp läget och ta befälet. I en mer stabil miljö kan en demokratisk ledarstil vara att föredra, där alla röster kan komma till tals och diskussioner kan föras för att komma fram till beslut. Olika chefer har olika sätt att anpassa sitt ledarsätt på och man kan vara bättre eller sämre på det. Ett situationsanpassat ledarskap är viktigt för att säkerställa att du som ledare kan hantera olika situationer på ett effektivt sätt, vilket i längden kan leda till förbättrade resultat och ökad motivation hos de du leder. Vi vill ge dig ny kunskap om situationsanpassat ledarskap samt hur du kan använda det i din roll som ledare.

Erfarna ledare: Kommunikation och feedback

Vår ledarskapsutbildning: Erfaren chef kommer att ge dig ny kunskap om kommunikation och att ge feedback. Erfarna chefer har ofta utvecklat ett effektivt sätt att kommunicera och ge feedback, men många är de chefer som tyvärr misslyckas med sin kommunikation gentemot sina medarbetare. För att lyckas med sin kommunikation gäller det att vara tydlig och lättförståelig, och därigenom undvika att skapa förvirring eller oförståelse hos sina medarbetare. Bra chefer är öppna för att kommunicera med sina medarbetare och lyhörd för behov och frågor som de kan ha, vilket ger en känsla av bekräftelse. Genom att lägga lite tid på att reflektera över din ledarstil vad gäller kommunikation och feedback, kan du vinna nya insikter, både gällande dig själv och dina medarbetare. Delta i en ledarskapsutbildning för Erfarna chefer hos Aktivt Ledarskap.

Fler utbildningar

22
april
Ringenäs
Ringenäs hotell

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

23
april
Stockholm
Stockholm

Erfaren chef

Vill du ta steget mot en mer effektiv, personligare och tryggare ledarskap? Då har du kommit rätt! Denna kursen passar dig som har varit en ledare ett antal år och har tillräckligt med insikter om dig själv och din roll men vill investera i att utveckla dig själv för ett mer personligt -och affärsmässigt ledarskap. […] ...

Utbildning "ny som chef"
26
april
Stockholm
Stockholm

Ny som chef

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något av våra program varje år. Ny som chef är riktad till dig som vill öka din trygghet och kompetens i din arbetsroll som chef och ledare. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att prioritera, leda och fokusera på individen, grupp och organisationen. Utbildningen sträcker sig […] ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler
pil

Vi utvecklar det hållbara ledarskapet

PEOPLE

PURPOSE

POTENTIAL