8 Konflikthantering 1

Ledarskapsutbildning Konflikthantering

Endagsutbildningen inom konflikthantering ger dig möjlighet att bli tryggare som chef och ledare i att hantera och förebygga konflikter på individ, grupp och organisationsnivå genom att förstå konfliktens mekanismer.

Under dagen lär du dig modeller och tekniker för att hitta lösningar i uppkomna konflikter mellan tex medarbetare och grupper. En praktisk kurs som ger dig strategier för att skapa en klar och tydlig kommunikation i och under en konflikt. Du får verktyg och träning i att bedöma, skatta och värdera konflikten, utifrån denna kartläggning för du verktyg för hur du skall kommunicera, agera och handla i uppkommen konfliktsituation.

Endagsutbildningen är en möjlighet för dig som vill djupdyka och utveckla dig själv inom visst område utan att gå en längre bredare utbildning.

8 Konflikthantering

Utbildningen: Konflikthantering

Kursinnehåll

Kursen har fokus på hur du som chef och ledare hanterar konflikter och vilken konfliktstil du använder för att skapa tillit och förtroende för att lösa konflikten på individen, gruppen och verksamhetensnivå på bästa sätt som skapar den goda arbetsplatsen. 

Vem är kurser för?
Kursen vänder sig till dig som i din arbetsvardag kommer i kontakt med olika konfliktliknande situationer. Under utbildning med fokus på konflikthantering får du metoder och verktyg för att kunna vara en konstruktiv kraft när konflikter uppstår. 

Innehåll

Du får möjligheten att reflektera kring hur du själv reagerar i en konflikt, diskutera olika perspektiv med andra kursdeltagare och träna på kartläggning och hur du konstruktivt skall lösa konflikten. 

Kommande kurstillfällen

Inget evenemang hittades!

1. Före

fore under efter Vanster
Du får ett mail med information, material och nulägesanalys.

2. Under >>

fore under efter Hoger
Genomgång av material, boka in och genomför din spegelbild (frivilligt).

3. >>

fore under efter Hoger
Praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform mellan utbildningsblocken.

4. Efter

fore under efter Snett upp
Vi mäter effekter samt coachar dig i din vidare utveckling.

Fler utbildningar

26
februari
Tylösand
Hotel Tylösand

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

5
mars
Helsingborg
Lilla garnisonsgatan 41, 254 67 Helsingborg

Leda sig själv

All utveckling börjar med dig själv. Att veta vem du är, kunna identifiera dina värderingar och hur du lever efter dem hjälper dig att vägleda dig själv genom livets olika val och prövningar. Med självinsikt kommer stor makt över ditt agerande och ditt beteende samt förståelse för andras, vilket är ett starkt verktyg att ha med […] ...

11
mars
Djurönäset
Seregårdsvägen 1 139 73 Djurhamn

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler
pil

Är ni redo att starta er resa idag?

PEOPLE

PURPOSE

POTENTIAL