Ledarskapsutbildning: Konflikthantering

Endagsutbildningen inom konflikthantering ger dig möjlighet att bli tryggare som chef och ledare i att hantera och förebygga konflikter på individ, grupp och organisationsnivå genom att förstå konfliktens mekanismer.  

Utbildningen: Konflikthantering

Under dagen lär du dig modeller och tekniker för att hitta lösningar i uppkomna konflikter mellan tex medarbetare och grupper. En praktisk kurs som ger dig strategier för att skapa en klar och tydlig kommunikation i och under en konflikt. Du får verktyg och träning i att bedöma, skatta och värdera konflikten, utifrån denna kartläggning för du verktyg för hur du skall kommunicera, agera och handla i uppkommen konfliktsituation.    

Endagsutbildningen är en möjlighet för dig som vill djupdyka och utveckla dig själv inom visst område utan att gå en längre bredare utbildning.  

Kursinnehåll

Kursen har fokus på hur du som chef och ledare hanterar konflikter och vilken konfliktstil du använder för att skapa tillit och förtroende för att lösa konflikten på individen, gruppen och verksamhetensnivå på bästa sätt som skapar den goda arbetsplatsen. 

Vem är kurser för?
Kursen vänder sig till dig som i din arbetsvardag kommer i kontakt med olika konfliktliknande situationer. Under utbildning med fokus på konflikthantering får du metoder och verktyg för att kunna vara en konstruktiv kraft när konflikter uppstår. 

Innehåll

Du får möjligheten att reflektera kring hur du själv reagerar i en konflikt, diskutera olika perspektiv med andra kursdeltagare och träna på kartläggning och hur du konstruktivt skall lösa konflikten. 

Unknown 4

Kommande kurstillfällen

Inget evenemang hittades!

Före-Under-Efter

Unknown
number one 2

Du får ett mail med information, material och nulägesanalys.

2
number 2 2

Genomgång av material och teorier kopplade till din vardag.

3
number 3 2

Praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform mellan utbildningsblocken.

4
number four

Vi mäter effekter samt coachar dig i din vidare utveckling.

Fler utbildningar

27
mars
Torekov
Torekov spa hotel

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett ...

29
mars
Stockholm
Stockholm

Ny som chef

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något ...

31
mars
Helsingborg
Lilla garnisonsgatan 41, 254 67 Helsingborg

Ny som chef

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler