9 Kommunikation Feedback

Ledarskapsutbildning Arbetsmiljö

Som chef och ledare finns det många saker att ta hänsyn till vad gäller lagar och ett av dessa är arbetsmiljö. Du behöver vara medveten om vilka lagar och regler du som chef eller arbetsledare behöver ha kunskap om. Det handlar till stor del om att skapa en god och hållbar arbetsplats samt kunna arbeta på ett säkert och tryggt sätt. En arbetsmiljöutbildning ger dig konkreta verktyg för att arbeta mer aktivt med arbetsmiljön och skapa en produktiv och kreativ arbetsplats vilket nu är viktigare än någonsin. Vår arbetsmiljöutbildning riktar sig till chefer, arbetsledare och ansvariga för arbetsmiljö, men också till skyddsombud.

1

Utbildningen: Arbetsmiljö

Kursinnehåll

Som chef eller ledare är det inte bara ditt ansvar att driva verksamheten framåt, utan också att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för dina anställda. Genom att delta i vår arbetsmiljöutbildning får du inte bara en djupare förståelse för lagar och regler som styr arbetsmiljön, utan även praktiska verktyg för att aktivt arbeta med att skapa en produktiv och kreativ arbetsplats.

Under två dagar kommer du att utforska olika aspekter av arbetsmiljön: Från den fysiska och organisatoriska miljön till den sociala dynamiken på arbetsplatsen. Vi kommer att diskutera metoder för att förebygga stressrelaterad ohälsa, hantera kränkningar och mobbning, samt främja friskfaktorer som gynnar både individens och organisationens välbefinnande.

Genom att investera i din kompetens inom arbetsmiljöarbete kommer du inte bara att skydda dina medarbetare och dig själv, utan också skapa en miljö där alla kan blomstra och nå sin fulla potential. Kom och var med oss när vi utforskar hur en sund arbetsmiljö kan vara nyckeln till framgång och välmående för alla involverade parter.

Vem är kurser för?
Vår arbetsmiljöutbildning riktar sig till chefer, arbetsledare och ansvariga för arbetsmiljö, men också till skyddsombud.

Innehåll

Kommande kurstillfällen

Inget evenemang hittades!

1. Före

UGL utbildning
Du får ett mail med information, material och nulägesanalys.

2. Under >>

fore under efter Hoger
Genomgång av material och teorier kopplade till din vardag.

3. >>

fore under efter Hoger
Praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform mellan utbildningsblocken.

4. Efter

fore under efter Snett upp
Vi mäter effekter samt coachar dig i din vidare utveckling.

Fler utbildningar

27
maj
Drakamöllan Gårdshotell

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

27
maj
Ellery Beach House
Elfviks Udde 181 90 Lidingö

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

11
28
maj
Helsingborg
Lilla garnisonsgatan 41, 254 67 Helsingborg

Arbetsmiljö

Som chef och ledare finns det många saker att ta hänsyn till vad gäller lagar och ett av dessa är arbetsmiljö. Du behöver vara medveten om vilka lagar och regler du som chef eller arbetsledare behöver ha kunskap om. Det handlar till stor del om att skapa en god och hållbar arbetsplats samt kunna arbeta […] ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler
pil

Är ni redo att starta er resa idag?

PEOPLE

PURPOSE

POTENTIAL