Bokningsvillkor

Anmälan

Bokningsbekräftelse skickas vid beställning av alla våra öppna utbildningar med tydlig information om villkor för beställning.

Anmälan till våra utbildningar är bindande och full betalningsskyldighet uppkommer i och med bokning. Se vidare nedan angående ångerrätt, avbokning och ombokning.

Deltagaren får tillgång till utbildningen i sin kompetensportal samt Mebook inom 24 timmar och utbildningen anses därför påbörjad i samband med att de bokar.

Genom vårt koncept Blended learning by Mebook börjar utbildningen online med inspirerande, interaktivt och roligt innehåll så deltagren har en grundläggande kunskap när det är dags för de schemalagda utbildningsdagarna.

När är sista anmälningsdag?

Aktivt Ledarskap har normalt inget sista datum för anmälan till fysisk utbildning, digital utbildning eller live-streamed utbildning.

Paketerbjudande

Vi erbjuder även paketerbjudande. Paketerbjudande innebär att kunden köper ett antal utbildningar till ett rabatterat pris enligt förbestämt paket. Kunden betalar enligt våra betalningsvillkor och gör därefter ett avrop på utbildningar

Fakturering

Utbildningen faktureras i samband med bokning. Betalningsvillkor faktura 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt lag.

Vid UGL som är bokat genom UGL-kurser sker betalningsvillkor enligt UGL-kurser, 30 dagar innan utbildningsstart

Priset redovisas exklusive mervärdesskatt. På beloppen tillkommer moms.

Ångerrätt, avbokning och ombokning

Avtalad är bindande så snart bokningen har erhållits. En deltagare kan omboka sin utbildning (men ej avanmäla sig) på följande villkor: under förutsättning att meddelande skriftligen tillställts Aktivt Ledarskap minst 4 veckor innan utbildningens start sker ombokning utan kostnad. Ombokning innebär att du kan ändra till ett annat datum inom 12 månader.

Om deltagaren får förhinder kan deltagaren överlåta platsen till annan. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad och betald kursavgiften återbetalas ej och eventuell obetald kursavgift ska erläggas.

Vid sjukdom är anmälan ombokningsbar vid uppvisande av läkarintyg. Vid akut sjukdom i samband med enstaka utbildningsdagar, erbjuds deltagaren att delta vid ett annat kurstillfälle vid uppvisande av läkarintyg. 

Inställd utbildning

Aktivt Ledarskap kan komma att behöva flytta en utbildning till ett annat datum på grund av för få deltagare eller på grund av andra förhållanden.  

Aktivt Ledarskap ger besked via e-post eller telefon till deltagarna om utbildningen blir inställd.  

Aktivt Ledarskap erbjuder samma utbildning vid ett senare datum eller en annan utbildning hos Aktivt Ledarskap till motsvarande värde. Om inget av ovan accepteras av deltagaren, kommer deltagaren att ha en utbildning motsvarande betalat kursavgift innestående hos Aktivt Ledarskap som full kompensation för den inställda utbildningen. Någon ytterligare kompensation erläggs inte.  

Aktivt Ledarskap är inte ersättningsskyldig för kostnader för flygbiljetter, hotell eller liknande i händelse av att en utbildning måste ställas in eller bokas om till ett annat datum. Deltagaren uppmanas därför att boka biljetter och hotell med avbokningsmöjlighet.  

Aktivt Ledarskap utfäster sig att meddela om utbildningen blir inställd senast 14 dagar före kursstart.  

Innestående utbildning/Aktivt Ledarskaps värdebevis

Om deltagaren har en utbildning innestående hos Aktivt Ledarskap, kan du registrera dig på en ny utbildning när som helst inom 12 månader från kursstart för ursprunglig anmäld kurs.

Giltighetstiden för innestående utbildning löper ut efter 12 månader.

Deltagaren kan anmäla sig till en utbildning med ett värde motsvarande värdebeviset.

Om deltagaren vill anmäla dig till en dyrare utbildning kommer Aktivt Ledarskap att fakturera deltagaren för mellanskillnaden.
Om deltagaren anmäler sig på en billigare utbildning, krediteras dessvärre inte mellanskillnaden.
Utbildningen är inte personlig och kan nyttjas av andra inom ditt företag.