Coaching & mentorskap

Coaching handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande. Coaching är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa dig att ta reda på vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.

OLIKA TYPER AV COACHING

Så går det till
Vi börjar med ett första, kostnadsfritt, samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas. Därefter ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45-60 min långa och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-post vid behov. Samtalen sker genom fysiska möten, telefon eller den digitala plattformen Teams.

Certifierad ledare illustration - Konversation

Före-Under-Efter

Certifierad ledare illustration - Kvinna vid dator
Ny som chef - etta

Kostnadsfritt samtal för att titta närmare på sin situation.

Ny som chef illustration - gruppsamtal
Ny som chef - tvåa

Utifrån vårt första samtal tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas

Ny som chef illustration - möte
Ny som chef - trea

Vi gör upp tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem.

Ny som chef illustrationer - firande
Ny som chef - fyra

40-60 min samtal & mellan våra samtal har du möjlighet till stöd via telefon.

Uppnå dina mål med våra Erfarna Coachare: Coaching, Mentorskap och Chefcoaching

Välkommen till en värld av oändliga möjligheter och personlig utveckling. Hos oss hittar du erfarna och engagerade coachar som kommer att guida dig mot framgång, oavsett om det handlar om coaching, mentorskap eller chefcoaching.

Våra coachare är högt kvalificerade och har en bred erfarenhet inom olika områden. Oavsett om du vill förbättra din karriär, stärka ditt självförtroende eller balansera din livsstil, har våra professionella coachare de färdigheter och verktyg som krävs för att hjälpa dig nå dina mål.

Verksamhetscoaching

Chefer ställs inför nya utmaningar, utvecklingsfrågor och komplicerade beslutssituationer. Stöd i dessa situationer av en erfaren ledare snabbar på och förenklar beslutsfattandet och minimerar felaktiga beslut och ger trygghet och mer tid till att leda verksamheten Verksamhets coaching och handledning handlar om att hjälpa och handleda människor kring olika utvecklingsmål. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande.

Vad är Coaching?

Coaching är en effektiv och beprövad metod för att hjälpa individer att nå sina mål, lösa problem och förverkliga sin fulla potential. Det är en interaktiv process där en erfaren coach samarbetar med dig för att identifiera hinder, utforska möjligheter och utveckla en handlingsplan för att nå önskade resultat.

Varför ska du välja Coaching?

  1. Klarhet och Riktning: Ibland kan livet kännas som en labyrint av beslut och möjligheter. En coach hjälper dig att få klarhet i dina mål och skapa en tydlig väg framåt.

  2. Självförtroende: Coaching kan stärka ditt självförtroende och din självkänsla. Genom att arbeta med en coach kan du övervinna tvivel och rädslor som håller dig tillbaka.

  3. Målinriktad Handling: En coach hjälper dig att formulera och uppnå konkreta mål. Genom att bryta ner stora mål i mindre delmål blir det enklare att ta steg mot framgång.

  4. Personlig Tillväxt: Coaching främjar personlig utveckling och självinsikt. Du kommer att lära känna dig själv bättre och förstå dina styrkor och svagheter.

  5. Övervinna Utmaningar: Vi stöter alla på hinder och utmaningar i livet. En coach hjälper dig att hitta lösningar och övervinna hinder på ett effektivt sätt.

  6. Effektiv Kommunikation: Om du är en ledare eller arbetar i en teambaserad miljö, kan coaching förbättra din kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta med andra.

Fler utbildningar

9
oktober
Lydinge Resort

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

10
oktober
Helsingborg
Lilla garnisonsgatan 41, 254 67 Helsingborg

Ny som chef in English (New as a manager)

More than 300 managers, leaders, and employees undergo one of our programs every year. ”New as a Manager” is aimed at those who wish to enhance their confidence and competence in their role as a manager and leader. The training provides you with knowledge and tools to prioritize, lead, and focus on individuals, groups, and […] ...

23
oktober
Torekov
Torekov spa hotel

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler