10 Coachning mentorskap

Coachning & mentorskap

Coachning handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. 

Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande. 

Coachning är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa dig att ta reda på vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.

10 Coachning mentorskap

OLIKA TYPER AV COACHNING

Så går det till
Vi börjar med ett första, kostnadsfritt, samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas. Därefter ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45-60 min långa och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-post vid behov. Samtalen sker genom fysiska möten, telefon eller den digitala plattformen Teams.

1. Före

UGL utbildning
Kostnadsfritt samtal för att titta närmare på sin situation.

2. Under >>

fore under efter Hoger
Utifrån vårt första samtal tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas

3. >>

fore under efter Hoger
Vi gör upp tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem.

4. Efter

fore under efter Snett upp
40-60 min samtal & mellan våra samtal har du möjlighet till stöd via telefon.

Uppnå dina mål med våra Erfarna Coachare: Coachning, Mentorskap och Chefcoachning

Välkommen till en värld av oändliga möjligheter och personlig utveckling. Hos oss hittar du erfarna och engagerade coachar som kommer att guida dig mot framgång, oavsett om det handlar om coachning, mentorskap eller chefcoachning.

Våra coachare är högt kvalificerade och har en bred erfarenhet inom olika områden. Oavsett om du vill förbättra din karriär, stärka ditt självförtroende eller balansera din livsstil, har våra professionella coachare de färdigheter och verktyg som krävs för att hjälpa dig nå dina mål.

Verksamhetscoachning

Chefer ställs inför nya utmaningar, utvecklingsfrågor och komplicerade beslutssituationer. Stöd i dessa situationer av en erfaren ledare snabbar på och förenklar beslutsfattandet och minimerar felaktiga beslut och ger trygghet och mer tid till att leda verksamheten. Verksamhets coachning och handledning handlar om att hjälpa och handleda människor kring olika utvecklingsmål. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande.

Vad är Coachning?

Coachning är en effektiv och beprövad metod för att hjälpa individer att nå sina mål, lösa problem och förverkliga sin fulla potential. Det är en interaktiv process där en erfaren coach samarbetar med dig för att identifiera hinder, utforska möjligheter och utveckla en handlingsplan för att nå önskade resultat.

Varför ska du välja Coachning?

  1. Klarhet och Riktning: Ibland kan livet kännas som en labyrint av beslut och möjligheter. En coach hjälper dig att få klarhet i dina mål och skapa en tydlig väg framåt.

  2. Självförtroende: Coachning kan stärka ditt självförtroende och din självkänsla. Genom att arbeta med en coach kan du övervinna tvivel och rädslor som håller dig tillbaka.

  3. Målinriktad Handling: En coach hjälper dig att formulera och uppnå konkreta mål. Genom att bryta ner stora mål i mindre delmål blir det enklare att ta steg mot framgång.

  4. Personlig Tillväxt: Coachning främjar personlig utveckling och självinsikt. Du kommer att lära känna dig själv bättre och förstå dina styrkor och svagheter.

  5. Övervinna Utmaningar: Vi stöter alla på hinder och utmaningar i livet. En coach hjälper dig att hitta lösningar och övervinna hinder på ett effektivt sätt.

  6. Effektiv Kommunikation: Om du är en ledare eller arbetar i en teambaserad miljö, kan coachning förbättra din kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta med andra.

Fler utbildningar

22
april
Ringenäs
Ringenäs hotell

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultatet både hos dig och gruppen som helhet. Under kursveckan får […] ...

23
april
Stockholm
Stockholm

Erfaren chef

Vill du ta steget mot en mer effektiv, personligare och tryggare ledarskap? Då har du kommit rätt! Denna kursen passar dig som har varit en ledare ett antal år och har tillräckligt med insikter om dig själv och din roll men vill investera i att utveckla dig själv för ett mer personligt -och affärsmässigt ledarskap. […] ...

Utbildning "ny som chef"
26
april
Stockholm
Stockholm

Ny som chef

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något av våra program varje år. Ny som chef är riktad till dig som vill öka din trygghet och kompetens i din arbetsroll som chef och ledare. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att prioritera, leda och fokusera på individen, grupp och organisationen. Utbildningen sträcker sig […] ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler
pil

Vi skapar den goda & hållbara arbetsplatsen för de många människorna

PEOPLE

PURPOSE

POTENTIAL