4 tips för att öka engagemanget på jobbet

Det är inte helt lätt att hitta engagemang och passion på jobbet men det finns mycket att vinna på att ha entusiastiska kollegor. Engagerade medarbetare tar egna initiativ, letar nya vägar framåt och strävar efter att nå bättre resultat. Ledarskapet har en visad påverkan på arbetsmiljön som en friskhetsfaktor och är en stor del av minimering av sjukfrånvaro, engagemang och välmående hos medarbetarna! Det finns faktiskt några konkreta saker du som är chef / ledare kan göra för att öka engagemanget. Här är 4 tips på hur du som ledare kan skapa engagemang hos dina medarbetare.

1. Finn medarbetarnas talang

Att få jobba med det man är bra på och finner intressant är en bra grund för att känna engagemang och samtidigt skapa effektivitet på jobbet. Som chef har du möjlighet att lära känna dina medarbetare och ge dem möjlighet att använda sina styrkor och intressen för att utföra sina arbetsuppgifter. Hur du som ledare kan hitta dessa talanger är att fråga: Vad gillar du med ditt jobb? Berätta om en bra dag på jobbet som du nyligen har haft? Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja göra mindre av?

2. Ge bekräftelse och beröm

Ge positiv feedback är en mycket mer effektiv än negativ. Att visa att du som ledare ser dina medarbetare och jobbet de gör, skapar engagemang och en starkare vilja att prestera. Ge beröm och uppmärksamhet till dina medarbetare så ofta du kan.

3. Självständighet på jobbet

Självständighet är ett upprepande ord när man läser motivations- och engagemangsteorier. Vi vill gärna styra våra egna arbetsliv. Kanske kan det vara en av förklaringarna till att jobba hemifrån ökade produktivitet och engagemang under pandemin i de flesta verksamheter. Dock krävs det enorm uppmärksamhet från dig som ledare med medarbetare hemifrån. Vissa medarbetare mår bäst av fria tyglar medans andra behöver tydliga ramar att förhålla sig till. Dessutom behöver du så klart ha verksamheten i åtanke.

4. Skapa utvecklingsmöjligheter

Brist av utvecklingsmöjligheten är den största anledningen till att medarbetare säger upp sig. Utveckling av dina medarbetare kan du skapa dels genom att coacha dem framåt, uppmärksamma sådant de gör bra och uppmuntra dem att testa nya saker. Ett annat sätt att skapa utvecklingsmöjligheter på arbetet är via utbildning, som vi kan se har skapat ökad motivation och engagemang hos våra kunder.

Chefer och ledare har otroligt stor inverkan på vilket engagemang som medarbetare känner på jobbet. Det som definierar en bra ledare är att alltid fortsätta att utvecklas.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips