Att hitta vägen när jag inte vet varför eller hur, men vet att jag måste.

De flesta av oss har någon gång suttit fast i ältande, överväldigade av komplexiteten i något vi upplever. Vi vet att något behöver göras, men det känns svårt, och vi ser inte riktigt problemet. Kanske börjar vi överanalysera och gör situationen ännu mer svårfångad. Må hända hittar vi på en grandios lösning, lägger mycket krut på att få den att hända, men ser sedan att inget egentligen förflyttat sig.

I lägen som det här är det små rörelse framåt vi behöver. Kanske rörelsen inte är i rätt riktning, men med rörelsen kan vi lära något nytt. Och om rörelsen är liten är det lätt att svänga åt ett annat håll utan större dramatik. På så sätt förstår vi succesivt problemet. Till slut har vi lärt oss tillräckligt för att ha skapat en situation som gör att vi kommit fram till en lösning som faktisk skapat värde.

Alan Seale, från Center for Transformational Prescence, har skapat en metod som är perfekt för situationer som ovan. Han kallar den ”Deep Simple”. Den fungerar så här.

Beskriv din utmaning i korta ordalag, och svara på följande frågor:

1. Vilka tre saker vet du/vi är sanna om din utmaning?

2. Vilken av dessa tre har störst kraft för mig/oss att utforska här och nu?

3. Med den sak du/vi valt med störst kraft, om något nytt ville visa sig eller något ville förändras, vad skulle det vara?

4. Vem ber dig/er denna sak att vara? Vilken roll ber denna sak dig/er att ta i denna förändring?

5. Vilket ett enda steg kan du/vi ta, här och nu, för att röra dig/er mot denna förändring?

Frågorna kan verka märkliga, men låt oss titta på dem.

”Tre saker som är sanna”. Här är vi inte ute efter absolut sanning. En sanning kan vara att ”jag är förvirrad” eller ”det är orättvist”. Det är vad det är, och det är din bästa sanning just nu.

”Har störst kraft” kan handla om vilken som gör mest ont i magen hos dig. Kan också vara något du känner att du faktiskt kan jobba med här och nu.

I fråga 3 handlar det om att lyssna på utmaningen. Ja, det handlar om vad som vill hända. INTE vad DU vill ska hända. Om du lyssnar på den där känslan i magen kan du höra vad den försöker säga dig. Det blir något större än bara vad du vill. Det blir det som behöver hända.

På samma sätt tänker vi för fråga 4. För att något nytt ska hända behöver du/ni ta en ny roll. Den sak du valt ber dig att ta en roll. Lyssna ordentligt så förstår du vilken roll detta är. Kanske är den obekväm, men du/ni behöver ta den.

Fråga 5 handlar om att göra något. Att definiera ett enda litet steg mot den förändring som vill hända.

Ta sedan detta lilla steg, och se vad som händer. När detta hänt kommer du/ni att veta mer.

Återvänd nu till fråga 1. Vilka tre sanningar finns nu för dig/er?

Genom att följa denna loop och ta små steg för att lära mer kommer till slut det som vill hända att hända. Komplexiteten och ältande försvinner, och du/ni hittar den lösning som hela tiden ropat på er uppmärksamhet.

/ Anders Green, Utbildare Aktivt Ledarskap

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips