Att leda Ledningsgruppen

Har du en ledningsgrupp så ska du fråga dig vad ledningsgruppens uppgift är? Vilka gemensamma nämnare finns? Ska det vara en grupp som delar information? Vilka beslut ska fattas i gruppen? Du behöver alltså hitta det gemensamma uppdraget och målsättningarna med det samt vilka spelregler som finns för gruppen.

Det finns ledningsgrupper som har hela femton personer bara för att alla ska vara med och känna sig delaktiga. I dessa lägen är det lätt att det blir en informationsgrupp. Det är dock mer fördelaktigt att ha en mindre ledningsgrupp eftersom antalet kommunikationsvägar ökar exponentiellt ju fler man är och det krävs mer för att skapa förståelse och komma överens. Är man för många i ledningsgruppen så ställs det alltså högre krav på hur kommunikationen förmedlas och levereras. Kan man skriva samma mail till alla? Kommer alla förstå? Är alla med?

Inom ledningsgruppen behöver du kunna hantera flera tidsaxlar parallellt för att se var den operativa organisationen befinner sig idag och sen ha förmågan att planera framåt visionärt. Det krävs andra sätt att kommunicera mot individen. När ledningsgruppen är länken mellan dig och medarbetarna så krävs det  att du hittar andra sätt för att fånga upp tankar, idéer och att alla får information. Du behöver hitta informella och öppna forum för samtal där ni kan prata och diskutera både framtid och nutid. Ledningsgruppsmedlemmar är oftast på samma nivå och då måste man även synka målen för de olika områdena inom verksamheten. Stäm alltså av uppdragen och ansvarsområdena för att undvika dubbelarbete och för att det ska bli så tydligt som möjligt.

Gör en sak i taget och fokusera på det som är viktigast just nu. Det kanske  känns som att tiden inte räcker till men faktum är att du kommer ta dig framåt. Och i slutändan får det ta den tid det tar och det är okej. Här är det viktigt att ha delmål och målbild klar för dig så att du ser ljuset i tunneln.

Skulle du få möjlighet att tillsätta en ny ledningsgrupp –  passa på att se över vilka kompetenser som behövs i gruppen och se till att du får dessa representerade.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips