Arbetsplats spelregler hur ser det ut i ert team? Här är fyra anledningar varför spelregler behövs!

Arbetsplats spelregler: Har ni spelregler på er arbetsplats? Hur förbättrar ni er samverkan inom teamet? På arbetsplatsen är vi människor med olika bakgrunder, värderingar och som agerar på olika sätt i olika situationer.

Pratar ni i mun på varandra och har ni för svårt att komma till beslut? Skapar mötestiden ofta irritation över att inte ha fått komma till tals eller var det alldeles för mycket snack om väder och vind?

Det finns en lösning på hur ni kan förbättra ert sätt att förhålla er till varandra och få bättre samverkan i ert team. Svaret på det är – Spelregler.

Här är fyra anledningar till varför spelregler behövs på arbetsplatsen :

   

   • Möjlighet att påverka.

  När ni tillsammans tar fram spelregler och förväntningar ges en möjlighet för alla att påverka gruppdynamiken och skapa en tillvaro som ni alla är nöjda med.

    

    • Vet vad som förväntas.

   När ni har tydliga förväntningar på hur ni ska agera och vad ni ska förhålla er till blir ni tryggare som individer inom teamet och som team i helhet.

     

     • Ökar det enskilda ansvaret.

    Med större delaktighet ökar även ansvarskänslan. Har ni som team kommit fram till era spelregler tillsammans, är det lättare att hålla varandra ansvariga för att de efterlevs.

      

      • Lättare att undvika konflikter.

     Med er arbetsplats spelregler har ni skapat ett sätt att förhålla er till varandra och hur ni vill att ni ska agera tillsammans och vad ni tycker är viktigt. Det bidrar till mindre konflikter och är även ett verktyg för att fånga upp varandra om en konflikt uppstår.

     Vårt råd till dig som är chef eller har en ledarposition – Avsätt tid tillsammans med alla medarbetare och diskutera fram vilka spelregler som är viktiga i ert team och som ni skulle ha nytta av. Låt alla medarbetare komma till tals och skriv upp de spelregler ni kommer överens om.

     Var det här tipset bra?

     Ta chansen och gå ”Ny som chef”

     Facebook
     Twitter
     LinkedIn

     Fler tips