Lär känna Anders på Aktivt Ledarskap 

Anders Green, en av våra utbildare på Aktivt Ledarskap, har svarat på fem frågor om ledarskap och varför han valt Aktivt Ledarskap som sin arbetsplats. 

Scenen är hans… 

Hur skulle du beskriva dig själv? 

Syftesdriven och nyfiken. 

Med ett tydligt och viktigt varför går jag på 120%. Saknas det tappar jag energi. Jag vill lära mig mer, och hitta bättre vägar. Jag ser ofta saker, och lösningar, på ett annorlunda sätt, vilket kan vara stressande för en del människor och motiverande för andra. 

Rättvisa, lojalitet och etiska värden är viktiga vilket ofta styr hur jag känner och agerar. 

Varför är ledarskap viktigt? 

Ett gott ledarskap får medarbetarna att känna sig viktiga, starka, högpresterande och nöjda. När de känner att de är stolta över att själva ha skapat resultaten, och nått målen, har ledaren gjort sitt jobb. Ledarskapet ser till att ta bort hindren för ett gott jobb, och skapar menig och sammanhang som får medarbetarna att utvecklas, trivas och prestera. 

Vad gör en till en bra chef? 

En bra chef är en bra ledare, och en bra ledare är en bra chef. Balansen mellan VAD (struktur) och HUR (relationer) skapar framdriften i den riktning som skapar viktiga resultat. För mycket VAD leder bara till planer, och för mycket HUR till ineffektivt spring. Det är stor skillnad på rörelse och utveckling/tillväxt. 

En bra chef är också förutsägbar (viktigaste av allt enligt medarbetarundersökningar). Det skapar en trygghet som ger manöverutrymme för medarbetarna att agera och skapa utveckling/tillväxt. 

De största utmaningarna inför framtidens ledarskap? 

Att vara i ständig, och snabb, förändring utan att bränna ut personalen. Ett gammaldags hierarkitänkande, med en frånkoppling av förståelsen för normala rektioner i förändring, kan bli en bromskloss.  

När chefen säger ”Hoppa!” frågar vi inte längre ”Hur högt?” utan vi frågar ”Varför?” 

Jag tror det är dags att skrota idén om att sätta fasta långsiktiga mål, och att i stället se målen som en riktning eller vision. Sedan engagerar och bemyndigar du som ledare personalen att skapa resultat i rätt riktning. Samt att inte kräva aktivitet och prestation här och nu, utan få viktiga resultat och utveckling lite senare. 

 I slutändan blir resultatet bättre och hållbarare samtidigt som organisationen och personalen tar steg för att nå sin fulla potential.  

Detta rimmar också med de förutsättningar nya unga och kompetenta medarbetare söker. De vill ha tydligt syfte med det de gör och de vill kunna utveckla sin potential. De vill också ha livskvalitet, vilket kan innebära att leverera viktiga resultat snarare än att jobba många timmar. Dessa önskemål rimmar väl med en agil ledarskapskultur, och jag tror att det är ditåt vi måste gå.  

Varför Aktivt Ledarskap? 

Aktivt Ledarskap är ett företag i en bransch där väldigt mycket görs på ”traditionellt” sätt. Många teorier och insikter, men inte så mycket personlig förändring. 

Aktivt Ledarskap vill vara annorlunda och göra skillnad på riktigt. Det attraherar mig. Professionella kollegor med en vilja att prova nya vägar för att nå detta, gör det motiverande och utvecklande att jobba här.  

Vår nya idé att sätta verksamhetsutveckling i centrum i våra program, där ledarskapsutvecklingen blir en ofrånkomlig konsekvens, är riktigt spännande. Det kommer att skapa en helt annan känsla av sammanhang för deltagarna.  Genom att leverera affärsnytta direkt ser de hur chefskap, ledarskap och verksamhetsutveckling hänger ihop. Slut med att bara göra planer, eller bara springa runt och släcka bränder. Det är dags att leda med ett syfte att skapa utveckling och resultat för sig själv, medarbetare och företag. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips