Tips för att bli en bättre ledare 

Att vara chef har sina utmaningar, särskilt i osäkra tider. Att kunna engagera och motivera medarbetare kan därför bli avgörande för att behålla talangerna inom ett företag och skapa en gynnsam och effektiv organisation. 

Här kommer därför fem sätt för chefer att utveckla sitt ledarskap för att höja motivationen, behålla medarbetare och nå uppsatta mål. 

  • Förmedla mål och vision 

Skapa mål och visioner, det innebär även att du som ledare bör se till att gruppen ser sig som ett team. Det krävs en insikt i ditt team och genom detta skapar du en uppfattning av hur du ska leda och kommunicera för att ni gemensamt ska siktar mot ett mål. Genom att sätta upp nåbara mål uppmuntras även medarbetare att bli mer produktiva. Genom att prioritera arbetsuppgifter underlättar du att projekt håller rak kurs. 

  • Regelbunden feedback 

Invänta inte de årliga medarbetarsamtalen för att diskutera teamets eller ledarens styrkor/svagheter. Gör det till en vana ge konstruktiv feedback till ditt team (se vår utbildning i feedback). Detta resulterar i att du som ledare får in inblick i hur olika projekt framskrider, men har också möjlighet att komma med förbättringsidéer och bidra till att medarbetare eller teamet utvecklas. 

  • Transparens och uppdateringar 

Låt teamet få regelbundna uppdateringar om resultat. Det visar en öppenhet och ökar förståelsen för hur företaget ligger till i förhållande till önskat resultat. Att kommunicera med sitt team om mål, planer, strategier eller andra aktiviteter inom företaget, skapar en känsla av gemenskap och delaktighet, vi som ett team ska stäva mitt samma mål. Om ditt team inte riktigt når uppsatta mål har du en möjlighet att korrigera kursen. 

  • Uppmuntra medarbetare 

De flesta behöver uppskattning för att känna motivation. Glöm därför inte att se dina medarbetare och deras insatser. Utöver lönen kan förmåner som kompetensutveckling eller flexibla arbetstider höja motivationen.  

Ett effektivt verktyg för att skapa motivation är coachning. Ibland är det lätt som ledare att delegera och instruera olika lösningar när praktiska dilemman kommer upp i arbetsvardagen. Den lösning som däremot ger mer i längden är att få personen att själv ta ansvar för situationen. 

Fem bra frågor att ställa: Hur vill du att resultatet ska bli? Hur kan du nå dit? Vilka hinder finns på vägen? Vilka resurser kan hjälpa dig? Vad behöver du av mig för att fatta beslut? 

Se vår utbildning: Ny som chef  

  • Delegera 

Lita på ditt team och stå emot impulser att involvera dig i alla detaljer. Genom att delegera uppgifter till lämpade personer blir du en bättre ledare samtidigt som arbetet blir effektivare. Ett tips är att nästa gång du har ett spännande projekt på gång, se vilka som brinner mest i frågan och ge dem ansvaret. Det frigör tid för dig och ger dem utrymme att växa. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips