utbildning för nya chefer

Datum 2022:

Grupp: 14 sep, 21 okt, 15 nov, 16 dec
Grupp: 13 okt, 29 nov, 12 dec, 17 jan
Grupp: 16 nov, 14 dec, 23 jan, 16 feb
Grupp: 5 dec, 11 jan, 15 feb, 15 mar

Datum 2023:
Grupp: 18 jan, 8 feb, 8 mar, 12 apr
Grupp: 9 feb, 9 mar, 13 apr, 10 maj
Grupp: 15 mar, 31 mar, 26 apr, 24 maj
Grupp: 30 mar, 27 apr, 23 maj, 16 jun
Grupp: 30 maj, 13 jun, 17 aug, 7 sep.

Stockholm 2023:
Grupp: 17 jan, 1 feb, 1 mar, 29 mar
Grupp: 19 apr, 3 maj, 2 jun, 20 jun
MER INFORMATION

Ny som chef

-Ledarskapsutbildning

Ingen föds till ledare, men vi kan alla lära oss att bli, bara viljan finna. är du ledare men vill bli bättre i din roll eller har du ambitionen att bli ledare och vet inte var du ska börja? eller är ni en grupp som tillsammans vill utveckla era ledarskapsförmågor för att ta er organisation framåt?

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något av våra program varje år. Ny som chef är riktad till dig som vill öka din trygghet och kompetens i din arbetsroll som chef och ledare. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att prioritera, leda och fokusera på individen, grupp och organisationen. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar där du för kunskap i att leda andra, ge feedback och coachning, hantera konflikter, olika ledarstilar, mötestekniker och framför allt att leda framgångsrika team.

KURSINNEHÅLL

vem är kursen för

ledarprogrammet är ett komplett utbildningsprogram med praktiska och behovsanpassade utbildningar för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå. Därför är kursen för alla som har eller önskar ledande roll.

MER INFORMATION

kursplan

Webbenkät till deltagarna med en 360-graders ledaranalys. Med denna analys och behovsinventering genom Mebook kan vi anpassa insatserna samt välja de övningar och scenarion som passar deltagarna. Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Deltagarna får ett grundmaterial att sätta sig in i innan utbildningen startar. Analys och förberedande arbete ökar behållningen av kursen, ger dig stöd i uppföljning och fördjupning samt bidrar till en bestående förändring med nya rutiner och arbetssätt på deltagarnas arbetsplats. 

Ledarrollen och jag: Introduktion

 • Att vara chef och ledare
 • Självinsikt, feedback och kommunikation
 • Nyckelarbetsuppgift utifrån jaget, individen och gruppen

Utveckla individen, 2 dagar:

 • Reflektion utifrån hemuppgift
 • Kommunikation för att nå fram
 • Feedback samtal
 • Coachnade ledarskap
 • Situantionsanpassat ledarskap
 • Ledarens roll vid konflikter

Utveckla gruppen

 • Reflektion utifrån hemuppgift
 • Bygga framgångsrika team
 • Motivation
 • Att sätta mål
 • Att jobba med normer och värderingar

Följa upp mål/syfte med aktiviteten Till sist återstår den tredje fasen där vi följer upp mål och syfte med aktiviteten samt skapar förutsättningar för en varaktig effekt.

Utvärdering

• Hur har deltagarna upplevt utvecklingsprogrammet?

Tillsammans med ledning följa upp:

• Mål och syfte med aktiviteten

• Nyckeltal och effektmätningsområden Handlingsplan

• Revidera gruppens och medlemmarnas personlig handlingsplaner

Förutsättningar för varaktig effekt

• Att regelbundet följa upp och utveckla arbetssätt och metoder i uppdraget som ledare och chef .

Intervju med tidigare deltagare

Läs mer om deltagares upplevelse

Dan persson

Mekano

Jörgen Malmberg

Mekano

är du redo!