Rörläggaren, värderingsutbildning

Djupt grundade värderingar bidrar till Rörläggarens framgång

Untitled design 2024 04 24T155806.959

 -På min tidigare arbetsplats var jag en siffra, absolut att de var trevliga, men inte den gemenskapen som finns på Rörläggaren. Vi är inte bara kollegor, Rörläggaren bryr sig om oss både vad gäller företaget som privat. Utbildningen vi gått handlar om samarbete, man är mer än en siffra, man är en del av familjen.

Sinan Redzep är rörläggare och jobbar för AB Rörläggaren som sedan 2014 ingår i Instalco-koncernen. Företaget med 140 medarbetare är marknadsledande i Öresundsregionen och utför alla förekommande VS-arbeten inom byggbranschen med tyngdpunkt på totalentreprenader och framför allt projekt i samverkan med kund.

Det har varit många framgångsrika år sedan AB Rörläggaren bildades i Malmö 1944. En bidragande orsak till framgången är företagets djupt grundande värderingar som den kompetenta personalen lever efter i vardagen.

Värderingsutbildning för alla

Värderingsutbildningen är en utbildning vi tagit fram tillsammans med Aktivt Ledarskap för att våra värderingar ska bli styrande för våra nyanställda inom AB Rörläggaren. Aktivt Ledarskap var med och tog fram våra värderingar för 20 år sedan, det är ett långt samarbete där de förstår vårt sätt att vara och vår kultur, säger vd Rickard Olsson.

– Jag blir glad när jag är med i utbildningen och ser hur våra medarbetare får till sig vår företagskultur. Jag tror på laget och att se hur snabbt en grupp kan bli ett team, kopplat till vår värdegrund är fantastiskt. De är ganska trevande i början, men bara efter några timmar diskuterar de med stort engagemang, vilka delar som fungerar och vilka delar de själva kan arbeta vidare med för att stärka vår värdegrund.

Kommunikation skapar engagemang

Under utbildningsdagarna arbetar deltagarna också med kommunikation och feedback, kopplat till värderingar som verktyg.

– Det finns ett tydligt samband mellan dessa och en ökad trygghet, förändringsförmåga och medarbetarnas engagemang samt produktivitet och effektivitet i vår organisation. Ett kommunikativt ledarskap kräver transparens och att man som chef är autentisk och att man strävar efter en kontinuerlig dialog med sina medarbetare och kollegor, betonar Rickard Olsson.

Instrument för att leda

Projektledare Simon Katz bekräftar den bilden.

– Att arbeta med att ge feedback och få tillbaka feedback för att vi skall utvecklas, jobba ihop teamet genom värderingar och se hur jag på bästa sätt kan plocka ihop ett team, för att få dem att fungera tillsammans har verkligen varit givande. Vissa människor kanske inte funkar tillsammans, men att ta ett steg tillbaka och skapa djupare relation med varandra ökar förutsättningen.

– Utbildningen har givit mig förståelse kring mitt agerande och hur jag kan förhålla mig till Rörläggarens värderingar. Den har givit mig instrument och nytta i min roll som projektledare.

Värderingar är ett mervärde

Relationerna till arbetskamrater är allt viktigare för att kunna jobba tillsammans. Inom Rörläggaren ser man att många, inte minst, yngre killar och tjejer ser ett mervärde i ett värderingsstyrt företag.

–  Värderingsutbildningen är en utbildning som lärt mig att förstå vad värderingar är och förstår hur andra tänker. Jag är intresserad av människor och här går vi ner lite på djupet. Vi har jobbat med feedback och hur vi tillsammans ska nå våra mål på Rörläggaren. Otroligt lärorikt och mycket inspirerande utbildning, konstaterar Sinan Redzep.

En exklusiv förmån

Företagsledningen med vd och vice vd i spetsen ser också Värderingsutbildningen som ett gyllene tillfälle att träffa nya medarbetare, att ta sig tid och lära känna varandra.

– Att se hur våra nyanställda utvecklas och får aha-upplevelser, göra en Oscarsgala på kvällen, samtidigt som man ser vilka ledarförutsättningar många har i vår organisation, gör mig otroligt stolt. Det är en exklusiv förmån, understryker Rickard Olsson.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler case

Henrik Lindh, Haninge Kommun

Min resa med Aktivt Ledarskap började i februari 2023 när jag deltog i deras utbildning, Erfaren Chef. Jag inspirerades av deras tillvägagångssätt, särskilt det fokus de hade på att integrera personliga fallstudier i utbildningen. Det var en upplevelsebaserad utbildning där vi fick arbeta med våra egna ledarskapsutmaningar, och det blev en sådan succé att vi bestämde oss för att fortsätta.

Åsa Stadell, WeMind Psykiatri

Vi är glada att få presentera Åsa Stadell, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Genom denna intervju delar Åsa med sig av sina erfarenheter och insikter om utmaningar som ledare, effekterna av utbildningen på sitt ledarskap, samt vilka typer av ledare som skulle dra störst nytta av programmet. Läs vidare för att få en inblick i Åsas resa och de värdefulla lärdomar hon tagit med sig från utbildningen.

Katarina Sparre, Svenska Kyrkan

Välkommen till vår inspirerande intervju med Katarina Sparre, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Katarina tar oss med på sin resa genom utmaningar, insikter och upptäckter som har format hennes ledarskap. Genom att dela med sig av sina erfarenheter, ger hon en inblick i den transformation som är möjlig genom att ta steget in i utbildningens värld av insikt och utveckling.