Katarina Sparre, Svenska Kyrkan

Så här jobbade Svenska Kyrkan för att nå den goda arbetsplatsen

referenser aktivt ledarskap Katarina Sparre Svenska Kyrkan

Katarina Sparre, deltagare Leda andra ledare

Vilka var de huvudsakliga utmaningarna du stötte på som ledare innan du deltog i utbildningen ”Leda andra ledare”?
Den huvudsakliga utmaningen för mig innan jag gick den här utbildningen. Det var egentligen på ett ganska basalt plan. Jag tyckte kanske att jag hade lite otydliga konturer.

Vilka var de huvudsakliga utmaningarna du stötte på som ledare innan du deltog i utbildningen ”Leda andra ledare”?
Jag tycker att jag navigerar bättre. Det gäller ju både som funktion men också som person. För det här, det hänger ju ihop. Och man får ju mycket på båda plan i den här utbildningen.

Hur skulle du sammanfatta din syn på utbildningen ”Leda andra ledare” i ett par meningar?
Om jag skulle sammanfatta den här utbildningen eller upplevelsen som jag har haft av utbildningen så skulle jag säga tänk bibliotek. Du vet om man har ett bibliotek, har alla dina böcker hemma och du kan ha många böcker. Men du ser kanske inte alla böcker hela tiden. Men så plötsligt är du på en plats i livet. Och så ser just jag den där boken. Den hade jag ju. Och den måste jag fördjupa mig lite i. Så kan det vara med alla, alla inspel vi har fått under utbildningen. Alla modeller, alla förklaringar och så vidare. Man kan också beskriva dem som väldigt bra krokar att hänga upp saker och ting på och hänga upp det man möter i arbetslivet.

Jag skulle kunna ge en annan bild också. Ibland kan ju både jag, privatlivet och arbetslivet vara lite som en rörig terräng. Man går i en lite oländig terräng, men en sån här utbildning kan göra att man får känslan av att att man får kanske en ficklampa eller en karta så att det blir lite lättare att ta sig fram och navigera.


Enligt din åsikt, vilka typer av individer eller ledartyper skulle gynnas mest av denna utbildning?
Det första är ju att man tänker att man kanske ska ha kommit en bit i sitt arbetsliv, kanske vara en ganska senior person. Det är ganska självklart att det är bra för 1I1 sådant läge att få möjlighet att kliva ur sin vardagliga bubbla och få det här. Men sen vid närmare eftertanke så skulle jag nog säga att det är att även väsentligt mycket yngre personer skulle kunna ha nytta av en sådan här utbildning. Man behöver bara ha kommit en liten bit på sin karriär för att att kunna verkligen dra fördel av det här biblioteket av inspel, modeller och erfarenhet som man får.

Vad ansåg du vara det mest givande eller värdefulla inslaget i utbildningen?
Jag tar också med mig vår grupp. Jag är otroligt glad över det fina samspelet, det generösa samspelet och den goda stämningen i vår grupp. Vi har haft en väldigt bra bra ledare i Anders. Han har fått oss att dansa bra tillsammans i det här.

Framgångsrik Ledarskapsutbildning: En Reflektion från Katarina Sparre

Välkommen till vår inspirerande intervju med Katarina Sparre, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Katarina tar oss med på sin resa genom utmaningar, insikter och upptäckter som har format hennes ledarskap. Genom att dela med sig av sina erfarenheter, ger hon en inblick i den transformation som är möjlig genom att ta steget in i utbildningens värld av insikt och utveckling. Låt oss följa med Katarina på hennes inspirerande resa mot förändring och ledarskapsutveckling.

Vilka var de huvudsakliga utmaningarna du stötte på som ledare innan du deltog i utbildningen ”Leda andra ledare”?
Innan jag deltog i utbildningen ”Leda andra ledare” stötte jag på flera utmaningar som ledare. En av de mest påtagliga var bristen på tydlighet i min roll. Det var som om jag behövde definiera mina konturer för att kunna navigera effektivt.

Vilka var de huvudsakliga utmaningarna du stötte på som ledare innan du deltog i utbildningen ”Leda andra ledare”?
Jag tycker att jag navigerar bättre nu. Det gäller både som funktion och som person. För detta hänger ju ihop. Och man får mycket på båda plan i den här utbildningen.

Hur skulle du sammanfatta din syn på utbildningen ”Leda andra ledare” i ett par meningar?
Om jag skulle sammanfatta den här utbildningen eller upplevelsen som jag har haft av utbildningen skulle jag säga: tänk bibliotek. Du vet, om man har ett bibliotek har man alla sina böcker hemma och du kan ha många böcker. Men du ser kanske inte alla böcker hela tiden. Men så plötsligt är du på en plats i livet och så ser jag den där boken. Den hade jag ju. Och den måste jag fördjupa mig lite i. Så kan det vara med alla inspel vi har fått under utbildningen. Alla modeller, alla förklaringar och så vidare. Man kan också beskriva dem som väldigt bra krokar att hänga upp saker och ting på och hänga upp det man möter i arbetslivet.

Jag skulle kunna ge en annan bild också. Ibland kan ju både jag, privatlivet och arbetslivet vara lite som en rörig terräng. Man går i en lite oländig terräng, men en sån här utbildning kan göra att man får känslan av att man får kanske en ficklampa eller en karta så att det blir lite lättare att ta sig fram och navigera.

Enligt din åsikt, vilka typer av individer eller ledartyper skulle gynnas mest av denna utbildning?
Till en början tänkte jag att det kanske var mest lämpligt för mer erfarna ledare. Men ju mer jag reflekterar över det inser jag att även yngre individer kan dra nytta av detta. Du behöver inte vara en senior ledare för att dra fördel av kunskapen och insikterna som erbjuds.

Vad ansåg du vara det mest givande eller värdefulla inslaget i utbildningen?
Jag tar också med mig vår grupp. Jag är otroligt glad över det fina samspelet, det generösa samspelet och den goda stämningen i vår grupp. Vi har haft en väldigt bra ledare i Anders. Han har fått oss att dansa bra tillsammans i det här.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler case

Henrik Lindh, Haninge Kommun

Min resa med Aktivt Ledarskap började i februari 2023 när jag deltog i deras utbildning, Erfaren Chef. Jag inspirerades av deras tillvägagångssätt, särskilt det fokus de hade på att integrera personliga fallstudier i utbildningen. Det var en upplevelsebaserad utbildning där vi fick arbeta med våra egna ledarskapsutmaningar, och det blev en sådan succé att vi bestämde oss för att fortsätta.

Camilla Norrhede, Landskrona Kommun

Bristande kommunikation och dålig feedback i organisationen syntes tydligt i en hög sjukfrånvaro. Camilla Norrhede, rektor för sex förskolor i Landskrona kommun, fick tips om Aktivt Ledarskap för att utveckla den goda arbetsplatsen för de många människorna. Det blev en utbildningsresa som fortfarande efter sex år ger resultat i verksamheten.

Åsa Stadell, WeMind Psykiatri

Vi är glada att få presentera Åsa Stadell, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Genom denna intervju delar Åsa med sig av sina erfarenheter och insikter om utmaningar som ledare, effekterna av utbildningen på sitt ledarskap, samt vilka typer av ledare som skulle dra störst nytta av programmet. Läs vidare för att få en inblick i Åsas resa och de värdefulla lärdomar hon tagit med sig från utbildningen.