Henrik Lindh, Haninge Kommun

Så här jobbade Haninge för att nå den goda arbetsplatsen

referenser aktivt ledarskap Henrik Lindh Haninge Kommun 1

Optimera din Ledningsstruktur med Aktivt Ledarskap: En Framgångshistoria från Haninge Kommun

Hej och välkommen! Jag är Henrik Lind, utbildningsdirektör i Haninge kommun, en blomstrande kommun med nästan 100 000 invånare, där nästan 30 000 av dem är barn och elever som varje dag är en del av vår verksamhet. Med ca 2800 dedikerade medarbetare och en årlig omsättning på cirka 3,2 miljarder är vår kommun en viktig och pulserande plats att vara på.

Min resa med Aktivt Ledarskap började i februari 2023 när jag deltog i deras utbildning, Erfaren Chef. Jag inspirerades av deras tillvägagångssätt, särskilt det fokus de hade på att integrera personliga fallstudier i utbildningen. Det var en upplevelsebaserad utbildning där vi fick arbeta med våra egna ledarskapsutmaningar, och det blev en sådan succé att vi bestämde oss för att fortsätta.

Under våren och sommaren genomförde vi, i samarbete med Aktivt Ledarskap, en noggrann genomlysning av hela vår ledningsorganisation inom förvaltningen, vilket omfattade nästan 60 chefer, rektorer och enhetschefer.
Genom denna genomlysning identifierade vi flera utvecklingsområden där vi behövde arbeta tillsammans för att förtydliga syftet med förvaltningsledningen, förstå våra roller och funktioner, och etablera tydliga spelregler för dess funktion. Vi fokuserade också på att definiera målen för förvaltningsledningen och strävade efter att bli så effektiva som möjligt som grupp.

Resultatet var imponerande – vi lyckades nästan halvera vår ledningsgrupp mot slutet av processen. Tidigare möten som ibland drog ut på tiden och fastnade i olika frågor har nu ersatts av mer effektiva och fokuserade möten där vi snabbt identifierar frågor, delegerar ansvar och uppnår ett smidigare arbetsflöde.

Tack vare Aktivt Ledarskap har vi nästan halverat tiden för vår förvaltningsledning. Våra möten är nu kortare, oftast bara en och en halv till två timmar långa, och mycket mer produktiva. Jag kan varmt rekommendera Aktivt Ledarskap för organisationer som vill optimera sin ledningsstruktur och förbättra sin effektivitet. De har verkligen gjort en stor skillnad för oss här i Haninge kommun.

Tack för mig, och kontakta gärna Aktivt Ledarskap för att ta nästa steg mot en mer framgångsrik ledningsorganisation.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler case

Camilla Norrhede, Landskrona Kommun

Bristande kommunikation och dålig feedback i organisationen syntes tydligt i en hög sjukfrånvaro. Camilla Norrhede, rektor för sex förskolor i Landskrona kommun, fick tips om Aktivt Ledarskap för att utveckla den goda arbetsplatsen för de många människorna. Det blev en utbildningsresa som fortfarande efter sex år ger resultat i verksamheten.

Åsa Stadell, WeMind Psykiatri

Vi är glada att få presentera Åsa Stadell, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Genom denna intervju delar Åsa med sig av sina erfarenheter och insikter om utmaningar som ledare, effekterna av utbildningen på sitt ledarskap, samt vilka typer av ledare som skulle dra störst nytta av programmet. Läs vidare för att få en inblick i Åsas resa och de värdefulla lärdomar hon tagit med sig från utbildningen.

Katarina Sparre, Svenska Kyrkan

Välkommen till vår inspirerande intervju med Katarina Sparre, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Katarina tar oss med på sin resa genom utmaningar, insikter och upptäckter som har format hennes ledarskap. Genom att dela med sig av sina erfarenheter, ger hon en inblick i den transformation som är möjlig genom att ta steget in i utbildningens värld av insikt och utveckling.