Åsa Stadell, WeMind Psykiatri

Så här jobbade WeMind för att nå den goda arbetsplatsen

referenser aktivt ledarskap Asa Stadell WeMind Psykiatri 1

Insikter från en Förändringsledare: Åsa Stadell om att Leda andra Ledare

Vi är glada att få presentera Åsa Stadell, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Genom denna intervju delar Åsa med sig av sina erfarenheter och insikter om utmaningar som ledare, effekterna av utbildningen på sitt ledarskap, samt vilka typer av ledare som skulle dra störst nytta av programmet. Läs vidare för att få en inblick i Åsas resa och de värdefulla lärdomar hon tagit med sig från utbildningen.

Vilka var de huvudsakliga utmaningarna du stötte på som ledare innan du deltog i utbildningen ”Leda andra ledare”?
Den största utmaningen jag stötte på var att få med mig mina ledare och ägare på min arbetsplats när det gällde förståelsen för hur vi skulle leda förändring och vad som krävdes på den specifika enheten jag är chef över.

Kan du beskriva några specifika effekter eller förändringar som utbildningen har medfört för dig och ditt ledarskap?
Utbildningen har förändrat min syn på att äga förändringen själv och att jag inte kan delegera ansvaret för förändringen utan att aktivt vara delaktig. Jag har även insett vikten av att mina ägare och ledare också måste äga förändringsprocessen för att den ska bli framgångsrik.

Hur skulle du sammanfatta din syn på utbildningen ”Leda andra ledare” i ett par meningar?
Genom utbildningen har jag fått ökad självinsikt kring mitt ledarskap och min förmåga att anpassa mig till olika situationer och utmaningar. Jag känner mig mer säker i min roll som förändringsledare.

Enligt din åsikt, vilka typer av individer eller ledartyper skulle gynnas mest av denna utbildning?
Jag tror att ledare som ska leda andra och särskilt de som står inför stora förändringar inom sina organisationer skulle dra störst nytta av den här utbildningen för att skapa en gemensam syn kring förändringsprocessen.

Vad ansåg du vara det mest givande eller värdefulla inslaget i utbildningen?
Det mest värdefulla inslaget var insikten om hur jag som ledare kan anpassa mig till olika situationer och medarbetare för att driva igenom förändringar på ett effektivt sätt. Att kunna möta mina medarbetare på rätt nivå och ställa rimliga krav har varit avgörande för mitt ledarskap.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler case

Henrik Lindh, Haninge Kommun

Min resa med Aktivt Ledarskap började i februari 2023 när jag deltog i deras utbildning, Erfaren Chef. Jag inspirerades av deras tillvägagångssätt, särskilt det fokus de hade på att integrera personliga fallstudier i utbildningen. Det var en upplevelsebaserad utbildning där vi fick arbeta med våra egna ledarskapsutmaningar, och det blev en sådan succé att vi bestämde oss för att fortsätta.

Camilla Norrhede, Landskrona Kommun

Bristande kommunikation och dålig feedback i organisationen syntes tydligt i en hög sjukfrånvaro. Camilla Norrhede, rektor för sex förskolor i Landskrona kommun, fick tips om Aktivt Ledarskap för att utveckla den goda arbetsplatsen för de många människorna. Det blev en utbildningsresa som fortfarande efter sex år ger resultat i verksamheten.

Katarina Sparre, Svenska Kyrkan

Välkommen till vår inspirerande intervju med Katarina Sparre, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Katarina tar oss med på sin resa genom utmaningar, insikter och upptäckter som har format hennes ledarskap. Genom att dela med sig av sina erfarenheter, ger hon en inblick i den transformation som är möjlig genom att ta steget in i utbildningens värld av insikt och utveckling.