Camilla Norrhede, Landskrona Kommun

Så här jobbade Landskrona för att nå den goda arbetsplatsen

Camilla Norrhede svartvit

Bristande kommunikation och dålig feedback i organisationen syntes tydligt i en hög sjukfrånvaro. Camilla Norrhede, rektor för sex förskolor i Landskrona kommun, fick tips om Aktivt Ledarskap för att utveckla den goda arbetsplatsen för de många människorna. Det blev en utbildningsresa som fortfarande efter sex år ger resultat i verksamheten.

”– Sjukskrivningstalet var högt över sju procent. Vi behövde bli bättre på att kommunicera med varandra och jag som rektor ville stötta organisationen och stärka samverkan i ledarskapet”, säger Camilla Norrhede.

Aktiv genomlysning

Under 2017 kopplades Aktivt Ledarskap in för en genomlysning av förskoleverksamheten och för att utveckla de olika förskoleteamen. Det blev en resa inriktad på självledarskap och kommunikation. De olika grupperna fick därefter självständigt ta fram konkreta handlingsplaner för att jobba med struktur, styrning, sammanhang, utveckling och engagemang.

– Vi fick ett mycket bättre arbetsklimat. Allt som tidigare varit svårt att prata om kunde man nu få ur sig. Vi jobbade aktivt med att ge feedback. Det var väldigt nyttigt.

Fick grepp om personprofilerna
– Vår mission är att skapa den goda arbetsplatsen för de många människorna, säger Nils Gösta Fransson, vd på Aktivt Ledarskap. Oavsett om kursdeltagaren är erfaren som chef eller en blivande ledare är våra utbildningar skapade för att hjälpa dem att uppnå framgång och inspirera sina team till att nå sin fulla potential.

Alla är vi olika personer, och således agerar och beter vi oss också olika. Vissa menar att det handlar om personligheterna vi har, Aktivt Ledarskap menar att det handlar om den personprofil vi är. Ett sätt att ta reda på vår personprofil är att genomföra en beteendestilsanalys som bygger på William Moulton Marstons DISK-modell. Detta blev tillvägagångsättet i Landskrona.

En ny upplevelse
DISK-instrumentet (Pusslet) beskriver hur människor beter sig när de reagerar på sin omgivning, vilket ger en värdefull insikt i både mitt egna beteende och varför andra beter sig som de gör. Instrumentet kan användas som ett verktyg för att få värdegrunden i en organisation att stärkas och leva i vardagen.

– Som förskollärare är det inte så vanligt med en personlighetsanalys och som barnskötare kommer du antagligen aldrig i kontakt med det. Det krävdes mycket för att jobba med sig själv och sin egen självbild, samtidigt betonade vi att detta inte var hela sanningen, bara en indikation, inflikar Camilla Norrhede.

Bättre arbetsklimat
Pusslet fokuserar på att förbättra kommunikationen och förståelse för varför vi beter oss som vi gör. Varje individ får kunskap om sina styrkor och svagheter och hur de på ett effektivt sätt kan bidra med ett värdefullt beteende i organisationen i förhållande till organisationens värderingar. Detta leder till ett förbättrat samarbete, bättre arbetsklimat och inte minst lättare att nå resultat, vilket blev tydligt i de aktuella förskolorna.

Symtomatisk är följande kommentar från en av deltagarna:

”Utvecklingsdagarna tillsammans med Aktivt Ledarskap upplever jag gett mig en ökad förståelse hur jag skall kommunicera med mina kollegor, barn och föräldrar.”

– Fortfarande kan jag höra: ”Jag vet att jag ska vara kortfattad när jag kommunicerar med dig. Du hinner inte med långa mejl.” Och jag kan svara: ”Ja, och jag vet att jag ska vara tydlig mot dig”, ler Camilla Norrhede.

Alla blev engagerade
Utbildningsinsatserna omfattade alla medarbetare – 60 förskollärare och barnskötare.

– Jag gillar att involvera alla. Aktivt Ledarskap presenterade ett program för mina förskolor och vi gjorde olika insatser. Sedan gick vi vidare med ledningsgruppen.

En stor vinst var att alla efter insatsen förstod varandra och kunde prata med varandra. Det skapade trygghet. Sjukskrivningarna sjönk till 2,2 procent och det var först i samband med pandemin som frånvaron återigen vände uppåt.

Fortsatt effekt
– Tidigare kunde det vara svårt att komma till beslut, nu fick vi förståelse för problemet. Jag hade en ung medarbetare som lycklig kom och sa: ”Nu gjorde jag det!” och det var en häftig känsla när personerna gick utanför sin komfortzon. Sådana historier har vi haft många av, understryker Camilla Norrhede och tillägger att det utöver den arbetsmässiga förstärkningen gjordes många personliga resor när deltagarna använde sig av sina nya insikter.

– Vi ser fortfarande effekt av insatsen, trots att det har gått ett antal år.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler case

Henrik Lindh, Haninge Kommun

Min resa med Aktivt Ledarskap började i februari 2023 när jag deltog i deras utbildning, Erfaren Chef. Jag inspirerades av deras tillvägagångssätt, särskilt det fokus de hade på att integrera personliga fallstudier i utbildningen. Det var en upplevelsebaserad utbildning där vi fick arbeta med våra egna ledarskapsutmaningar, och det blev en sådan succé att vi bestämde oss för att fortsätta.

Åsa Stadell, WeMind Psykiatri

Vi är glada att få presentera Åsa Stadell, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Genom denna intervju delar Åsa med sig av sina erfarenheter och insikter om utmaningar som ledare, effekterna av utbildningen på sitt ledarskap, samt vilka typer av ledare som skulle dra störst nytta av programmet. Läs vidare för att få en inblick i Åsas resa och de värdefulla lärdomar hon tagit med sig från utbildningen.

Katarina Sparre, Svenska Kyrkan

Välkommen till vår inspirerande intervju med Katarina Sparre, en deltagare i vår utbildning ”Leda andra ledare”. Katarina tar oss med på sin resa genom utmaningar, insikter och upptäckter som har format hennes ledarskap. Genom att dela med sig av sina erfarenheter, ger hon en inblick i den transformation som är möjlig genom att ta steget in i utbildningens värld av insikt och utveckling.